Program

Varför konst på Handels?

Datum: 18 november 2013
Plats: Handelshögskolan, Stockholm
Språk: Engelska

Våren 2013 inledde Handelshögskolan ett samarbete med Magasin 3 Stockholm konsthall för att tillsammans föra in nya perspektiv och impulser i den akademiska miljön. Samtidigt pågår en debatt i media om hur humaniora är nödvändigt för ett kreativt näringsliv, att ekonomutbildningarna måste breddas och hur estetiska ämnen underlättar teoretiska studier.

Sedan maj månad visas ett program med filmbaserade konstverk från Magasin 3’s samling i Handelshögskolans Atrium. Ambitionen är att visa hur konsten sätter saker i ett bredare sammanhang och uttrycker komplexiteten i det som det är att vara människa, och utmanar våra invanda, ofta förenklade, perspektiv på världen omkring oss.

Atriet där filmerna visas är en offentlig plats, en del av en högskola och en plats för kunskap, utveckling och debatt. Innehållet i några av filmerna, samt sättet på vilket de visas har väckt reaktioner. Med seminariet Varför visa konst på Handels? ges tillfället att diskutera de frågor som kan uppstå i förhållande till konsten. Vad gör konsten med oss? Vad är dess funktion i ett offentligt rum? Är humaniora relevant för ekonomutbildningar?

En panel med deltagare från Handelshögskolan, Magasin 3 och konstvärlden sätter fokus på konstens uppgift i samhället och vikten av att ta tillvara på de perspektiv som det konstnärliga språket bidrar med, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Efter panelsamtalet finns utrymme för frågor och diskussion.

Panel: Kristina Möster Nilsson, projektledare Statens konstråd; Ann-Sofi Sidén, konstnär & professor Kungliga konsthögskolan; Lars Strannegård, prorektor & professor Handelshögskolan; Nina Øverli, assisterande curator Magasin 3 & curator för filmprogrammet på Handelshögskolan.

Moderator: David Neuman, museichef Magasin 3 & affilierad professor Stockholms universitet.