Program

Föreläsning av Uta Lauer

Datum: 12 oktober 2006
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska
Utställning: Kimsooja

Hidden Meaning – Symbolism in Traditional Korean Culture
av Prof. Dr. Uta Lauer – professor i östasiatisk konst på Stockholms universitet

Kimsoojas bottarier (traditionella koreanska tygknyten) är mångfacetterade objekt som sammanför liv och död, förgånget och samtida, konstnär och publik. En ytterligare dimension är att deras färgsättning och mönsterdesign har ett eget språk, en symbolism som är djupt rotad i traditionell koreansk kultur.

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv fördjupar sig Uta Lauer i de textila mönster som förekommer i Kimsoojas installationer.
Efter föreläsningen finns möjlighet att delta i en guidad visning av utställningen.