En tyst vår vandrar genom lägenheten

Absalon, Idun Baltzersen, Miriam Bäckström, Pedro Cabrita Reis, Rune Hagberg, Siobhán Hapaska, Annika Elisabeth von Hausswolff, Kimsooja, Maria Lindberg, LG Lundberg, Truls Melin, Jockum Nordström, Primus Mortimer Pettersson, Pipilotti Rist, Peter Schuyff, Sam Taylor-Johnson (formerly known as Sam Taylor-Wood), Marijke van Warmerdam, Jordan Wolfson, Rémy Zaugg, Johan Zetterquist
7 maj - 18 december 2021
Curator: Tessa Praun, Olga Krzeszowiec Malmsten

En tyst vår vandrar genom lägenheten tar sin utgångspunkt i de rum vi upprättar för vårt varande. Dessa rum kan vara fysiska platser, men även mentala tillstånd, som möjliggör såväl mellanmänskliga möten som introspektion och en avskärmning från omvärldens brus.

Nu, när vårt samhälle har skakats om i grundvalarna har vi tvingats förhålla oss till en helt ny sorts begränsningar och därmed även behövt skapa nya förutsättningar för hur vi möts. Det har skett en förskjutning mellan det privata och offentliga rummet, och sociala konventioner omförhandlas i skrivande stund för att anpassas till en ny verklighet. Våra samtal (ofta på distans) har kretsat kring en längtan efter att vara del av en gemenskap och hur den kan förenas med behovet av avskildhet. Hur ser förutsättningarna ut för den mellanmänskliga samvaron? När är slutenheten självvald och när är den ofrivillig och isolerande? Oavsett levnadssituation är vi del av ett sammanhang och behöver förhålla oss till det på ett eller annat sätt. Dessa funderingar är inte unika för den tid vi lever i – de är återkommande inom konstnärliga praktiker och rymmer en uppsjö av perspektiv.

Utställningen sammanför verk ur Magasin III:s samling som öppnar upp för tankar om individens förhållande till sitt sammanhang. Verken kan associeras till frågor om trygghet, personlig frihet, begränsningar och det slutna tillståndet – inte sällan med flerbottnade perspektiv.

Titeln på utställningen är lånad från verket En tyst vår vandrar genom lägenheten från 2015 av Jockum Nordström och förde våra tankar till en tystnad, en paus, som kan te sig både prövande och harmonisk på̊ samma gång. Genom att närma oss de presenterade samlingsverken, skapade mellan ca 1950 och 2018, har vi hittat ingångar till att reflektera kring vår samtid.