Ecstatic

1999
Plexiglas-plattform, amerikansk buskväxt 'tumbleweed', elektronik, magneter
101,50 x 101,50 x 114,00 cm
3/3
Magasin III samling

Marklöparen, ”tumbleweed”, är en symbol för den mytiska amerikanska västern med öppna vidder som är den perfekta scenen för flykt, tillflykt och återuppfinning. Växten lossnar från rötterna och blåses runt av vinden. På så sätt sprider den sina frön samtidigt som den gradvis förstör sig själv. Det är en hybrid form med inslag av både död och återfödelse.

I verket Ecstatic förflyttas en verklig marklöpare omkring med ryckiga rörelser längs kanten på ett lågt podium. Buskväxtens taggiga form kontrasterar mot den släta, mörka reflekterande ytan på podiet. Dess normala slumpmässiga rörelse genom öppna landskap har här blivit tyglad och kontrollerad, men inte helt stillad. Den har blivit utvald för att visas upp, men tillåts inte fullfölja sin ursprungliga natur.

När du färdas mycket snabbt börjar du känna dig stillastående. Det är som om det omgivande landskapet bara blir till en rörlig projektion.   Siobhán Hapaska

Siobhán visar oss det naturliga och konstgjorda, fria och begränsade, vilda och tama intill varandra. Men verkets titel leder oss bortom dessa enkla motsatser och betonar konstnärens kontinuerliga intresse för resandet, rotlöshet och längtan. Varför längtar vi, ständigt rastlöst, efter att resa bort eller att fly? I ett tillstånd av extas – av att vara utanför dig själv – utför du en form av flykt som inte kräver någon fysisk resa.

Lisa Martin, utställningsassistent för Siobhán Hapaska, september 2013