Chris Burden

22 september 2012 - 2 juni 2013
Curator: Tessa Praun

Efterlängtat återseende: Vi visar en grupp nyckelverk av Chris Burden som var del av hans separatutställning på Magasin 3 våren 1999. Dessa verk relaterar alla till tekniska lösningar för människans förflyttning. B-Car är en fullt fungerande ensitsig bil som Burden designade och byggde 1975. De flesta delar är handgjorda och istället för att i förväg bestämma konstruktionen togs många beslut under processen. Tanken var att bygga en bil som skulle kunna uppnå 160 km/h och ha en bränsleförbrukning på 2,4 l/100 km. Presentationen inkluderar även skisser, fotografier och texter som dokumenterar projektet och utgör Burdens vision av vad en bil ska vara.

Inför utställningen 1999 skapade Burden sina första fyra broar i en pågående serie, alla byggda med leksaksbyggdelar i metall. Två av dessa är del av Magasin 3:s samling och visas nu åter tillsammans. The Mexican Bridge (1998-99) är en modell av en järnbro som på 1860-talet ritades för att spänna över Metlac-ravinen (305 m bred) i Mexiko men bron kom aldrig att byggas. Chris Burden hittade en teckning av bron i en bok om den mexikanska järnvägen och bestämde sig för att bygga en storskalig modell av den med hjälp av leksaksbyggdelar i metall. Innan han vågade sig på projektet formgav och byggde han 1/4 Ton Bridge (1997) för att testa möjligheterna med Meccano- och Erector-byggsatsdelarna. Målet var att konstruera en bro så att den kunde hålla hans egen kroppsvikt. Det visade sig dock att strukturen klarade av att bära så mycket som 226 kg (nästan ett kvarts ton), något som Burden några år senare dokumenterade i Static Test (2000). Affischen till hans utställning på Magasin 3 (1999) visar en bild där Burden själv står på bron. Alla verken ingår i Magasin 3:s samling och visas nu återigen tillsammans för första gången sedan 1999.

Nytt verk av Chris Burden i samlingen: Chris Burden (född 1946, Boston, USA) har skapat ett helt nytt verk för sin utställning på Magasin 3. Ode to Santos-Dumont, A Work in Progress (2013) är ett collage som hör till Burdens senaste projekt. Collaget visas nu tillsammans med en grupp nyckelverk som var del av Chris Burdens separatutställning på Magasin 3 våren 1999. Dessa verk relaterar alla till tekniska lösningar för människans förflyttning i rummet. Ode to Santos-Dumont, A Work in Progress (2013) Alberto Santos-Dumont (1873–1932) från Brasilien anses vara en av de mest framstående flygpionjärerna. Under sina år i Frankrike vid förra sekelskiftet experimenterade han med att bygga och flyga olika luftskepp. 1901 vann Santos-Dumont Deutsch de la Meurthe–priset för sin lyckade flygning runt Eiffeltornet vilket även gjorde honom till en av dåtidens mest kända personer världen över.

”Projektet relaterar både till B-car och Mexican Bridge då det är del av min pågående utforskning av byggnadskonst, teknologi från förra sekelskiftet och tekniska lösningar för människans förflyttning.” – Chris Burden