Program

Intendentvisning med Tessa Praun

Datum: 14 oktober 2012
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Chris Burden

Intendent Tessa Praun ger en visning av båda utställningarna Something Turned Into a Thing och Chris Burden. Hon berättar utförligt om verken, deras historia och det unika material som finns i Magasin 3:s samling. Begränsat antal platser.