Tom Friedman, 1965

Untitled

1989
Tandkräm
2/3
Magasin III samling

Tom Friedman börjar oftast sin konstnärliga process med att meditativt betrakta ett föremål och försöker föreställa sig hur det objektet kan uppträda i ett rum. Han tar med sig ett vardagligt föremål till sin ateljé och undersöker vilka möjligheter som ryms inom just det objektet.

Untitled, första gången uppförd 1989, är en skev kvadrat målad av tandkräm. Den valda formen utmanar avsiktligen vår uppfattning av perspektiv och anpassas till varje ny installation. Friedman eller en assistent applicerar den turkosa transparenta tandkrämen direkt på väggen och smetar ut den med sina händer i flera lager. Inspirerad av Sol LeWitts väggteckningar beskriver han själv målningen som ett av hans nyckelverk:

Untitled är ett nödvändigt verk, i en gruppering av arbeten som har att göra med min historia. Det representerar min början, och jag växer från denna punkt. Det är en referenspunkt.   Tom Friedman

Genom att använda sig av objekt som vi dagligen omger oss med kommenterar Friedman vår konsumtionsinriktade tillvaro. Ur det ordinära skapar han något extraordinärt och uppmanar oss att observera, upptäcka och leta efter mening.

Liv Stoltz, f.d. intendent program & pedagogik, september 2012