Reveal: Tom Friedman, Up in the Air

Från installationen av Tom Friedmans utställning Up in the Air, våren 2010.

Dela: