Tom Friedman, 1965

I’m Not Myself

2009
Bläckstråleutskrifter på papper
141,50 x 141,50 x 5,00
Magasin III samling