Carl Fredrik Hill, 1849 – 1911

Speglande reservoar mellan två ökenklippor

Undated
Färgkrita på papper
17,50 x 21,50 cm
Magasin III samling