Carl Fredrik Hill

Lund , Sweden
1849 – 1911

Carl Fredrik Hill, född 31 maj 1849 i Lund, död där 22 februari 1911, var en av Sveriges främsta landskapsmålare.

Hill studerade för konstnären Axel Hjalmar Lindqvist (1843-1917) och vid Konstakademien i Stockholm. Under studietiden spenderade Hill mycket tid på Nationalmuseum, där han studerade gamla mästare som Jacob van Ruisdael (1628-1682) och Rembrandt (1606-1669).

1873 reste Hill till Paris för att arbeta med sitt måleri. Han kom att bo i Frankrike i ett flertal år, innan han 1878 återvände till Lund på grund av sin försämrade psykiska hälsa. I Paris inspirerades Hill av 1800-talets landskapsmåleri, däribland från franske konstnären Camille Corot (1796-1875). Trots flertal försök blev enbart en av Hills målningar antagen på Parissalongen. Inte förrän långt efter sin död 1911 blev Hill känd för sitt måleri.

Hans verk finns i samlingarna på bland annat Malmö Konstmuseum; Nationalmuseum, Stockholm; Göteborgs Konstmuseum; Norrköpings Konstmuseum; Thielska Galleriet, Stockholm och Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm.

I modern tid har Hills verk visats på bland annat Los Angeles County Museum of Art (1993); Liljevalchs Konsthall, Stockholm (1987-1988); Malmö Konsthall (1976); Nationalmuseum, Stockholm (1949) och Malmö Museer (tidigare Malmö Museum) (1938).