Carl Fredrik Hill, 1849 – 1911

Rött vattenfall

Undated
Färkrita på papper
17,50 x 21,50 cm
Magasin III samling