2016_CFH_04_Carl Fredrik Hill_Speglande reservoar mellan två ökenklippor.jpg

Dela: