Carl Fredrik Hill, 1849 – 1911

Landskap med träd (Landscape with a solitary tree)

1849–1911
Färgkrita på papper
16 x 20 cm
Magasin III samling