Chris Burden

6 februari - 16 maj 1999
Curator: David Neuman

På Magasin 3 visas tre verk av Chris Burden: B-Car, The Speed of Light Machine och Four Bridges. De tre skulpturerna relaterar samtliga till hur man finner tekniska lösningar på människans förflyttning i rummet: The B-Car på marken, broarna över ett tomrum, The Speed of Light Machine genom rymden. De är i linje med Burdens tidiga performance-arbeten i det att besökaren själv kan deltaga i resan. Chris Burden, amerikan, född 1946, har varit aktuell sedan tidigt 70-tal, då han upprörde många sinnen med sina nu legendariska performances. Dessa utfördes ofta under flera dagar och i slutna sällskap, men ryktet om dem spreds vida omkring. Som exempel kan nämnas Trans-Fixed, då han lät sig korsfästas bak på en Volkswagen och Shoot, när en vän fick uppdraget att skjuta Chris Burden i armen. Efter fem år som performance-konstnär övergick Burden till att arbeta med skulptur och installationer där han ofta på ett respektlöst sätt, med betraktaren som medpassagerare, tacklar teknologin. Han har blivit något av en kultfigur för yngre generationers konstnärer.