Tom Friedman, 1965

Milkbone

2008
Pappkartonger och papper
345.40 x 304.80 cm
Privat samling