Rémy Zaugg

Courgenay , Switzerland
1943 – 2005

Rémy Zaugg föddes 1943 i Courgenay, Schweiz. Han var verksam i Pfastatt, Frankrike, och Basel, Schweiz, fram till sin död 2005.

Zaugg arbetade med text och ordets mening som subjekt i sina målningar, där vårt seende och vår perception är ofta förekommande teman. I hans verk används språket fragmentariskt för att förmedla det mest livsavgörande för en människa, att bli sedd av den Andre. Zaugg var av uppfattningen att seendet och medvetandet är tätt sammanlänkade och att vår världsuppfattning tar form genom ett överlappande av dem. Genomgående i hans praktik fanns en vilja att göra betraktaren medveten om de perceptiva redskapen som var och en besitter. Han lade stor vikt vid det rum som uppstår mellan konstverket, mottagaren och kontexten. Zaugg intresserade sig även starkt för språket och dess makt att dekonstruera och åter konstruera nya sammanhang. Tidigt i sin praktik fann Zaugg en position mellan måleriet och texten (mellan det vi ser och det vi läser) – och det var i detta gränsland han arbetade med sina omfattande verkserier. Zaugg verkade i en rad olika medier, bland annat måleri, teckning, text, skulptur och arkitektoniska modeller.

Separatutställningar inkluderar Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2016); Museum für Gegenwartskunst, Siegen (2015); Schaulager Basel (2004); Museum für Moderne Kunst Frankfurt/Main (2002); Kunsthalle Bern (2000); Kunsthalle Basel (1999, 1989, 1980); Kröller-Möller Museum, Otterlo (1996); Museum Folkwang, Essen (1989); Musée d’art Moderne de la Ville de Paris (1991, 1988); Stedelijk Van Abbemuseum, Amsterdam (1984) och Kunstmuseum Basel (1972). Hans verk har visats internationellt i flera grupputställningar. Han har även deltagit i Documenta 7, Kassel (1982); Skulptur Projekte Münster (1987) och Carnegie International, Pittsburg (1995).