Fliegen No. 7

2009
Olja på duk
62,5 x 188,5 cm 64,5 x 189,5 cm (ram) 5,5 djup
1
Magasin III samling