Santiago Sierra

Madrid , Spain
1966

Santiago Sierra är född 1966 i Madrid, Spanien. Efter examen i Fine Arts vid Madrids Complutense University slutförde Sierra sin konstutbildning i Hamburg, där han studerade för professorerna F.E. Walter, S. Brown och B.J. Blume. Inledningsvis var han kopplad till alternativa konstkretsar i Spaniens huvudstad – El Ojo Atómico, Espacio P – även om han skulle fortsätta att utveckla en stor del av sin karriär i Mexiko (1995–2006) och Italien (2006–2010). Hans verk har alltid haft ett stort inflytande på konstnärlig litteratur och kritik.

Sierras oeuvre strävar efter att avslöja de förvridna maktnätverk som uppmuntrar främlingskapet hos och exploatering av arbetare, orättvisa arbetsförhållanden, ojämn fördelning av rikedom som produceras av kapitalismen, avvikelsen mellan arbete och pengar och rasdiskriminering i en värld vars enkelriktade migrationsflöden går från söder till norr.

Genom att ompröva och omskapa vissa strategier som karakteriserar 1960- och 1970-talets minimalistiska, konceptuella och performancekonst hindrar Sierra kapital- och varuflödena (Obstruct of Freeway With a Truck’s Trailer, 1998; Person Obstructing a Line of Containers, 2009); han anställer arbetare för att avslöja sina otrygga villkor (20 Workers in a Ship’s Hold, 2001); han utforskar mekanismerna för rassegregation som härrör från ekonomiska ojämlikheter (Hiring and Arrangement of 30 Workers in Relation to Their Skin Color, 2002; Economical Study of the Skin of Caracans, 2006); och motbevisar berättelserna som legitimerar en demokrati baserad på statligt våld (Veterans of the Wars of Cambodia, Rwanda, Kosovo, Afghanistan and Iraq Facing the Corner, 2010–2012; Los encargados, 2012).