Program

Samtal mellan Lisa Rosendahl och Elisabeth Millqvist

Datum: 4 mars 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Santiago Sierra

En fördjupad diskussion om Santiago Sierras konstnärskap mellan Lisa Rosendahl, curator och verksamhetsledare för Baltic Art Center i Visby, som jobbat med Santiago Sierra ett flertal gånger, och utställningens curator Elisabeth Millqvist. Santiago Sierra är en konstnär som berör och som både uppfattas som provokativ och tankeväckande. Samtalet handlar om de frågor som uppstår när man arbetar med hans verk.

Lisa Rosendahl är verksamhetsledare för Baltic Art Center i Visby. Hon har som curator arbetat med Santiago Sierra i samband med produktioner som GROUP OF PERSONS FACING THE WALL AND PERSON FACING INTO A CORNER (2002) och POLYURETHANE SPRAYED ON THE BACKS OF 10 WORKERS (2004). Tillsammans med Daniel McClean är hon co-curator för projektet Offer & Exchange: Sites of Negotiation in Contemporary Art som inkluderar Sierras platsspecifika verk DEATH COUNTER (2009) för Hiscox Insurance Group i London.