Program

Föreläsning av Stellan Vinthagen

Datum: 18 mars 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Santiago Sierra

Föreläsning av Stellan Vinthagen: Skapande som motstånd; Om forskningen kring motstånd och motståndets praktiska kreativitet.

Fil.Dr. Stellan Vinthagen, lektor i sociologi, Högskolan Väst och motståndsaktivist i flera olika rörelser. Stellan undervisar och forskar om motståndets tekniker, taktiker och strategier inom sociala rörelser, aktionsgrupper och bland individer i både Sverige och den så kallade Tredje Världen. Han är aktuell som redaktör för boken Motstånd (tillsammans med Mona Lilja) på Liber (april, 2009), och som en av initiativtagarna till det globala forskarnätverket Resistance Studies (www.resistancestudies.org).