Program

Föreläsning av Daniel McClean. Art’s engagement with the law: from faking suicide to counting deaths

Datum: 8 maj 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska
Utställning: Santiago Sierra

Konst kan utmana gränserna för sociala, moraliska och juridiska åtaganden. Daniel McClean kommer genom samtida såväl som exempel från 1500-talets konstvärld att spekulera över vad modeller för konstnärlig produktion/distribution inom den samtida kulturen säger om konsten, lagen och relationen dem emellan. Santiago Sierras verk blir en naturlig del av föreläsningen.

McClean kommer i sin föreläsning presentera hur olika moment i samtida konstnärlig produktion och distribution är förenat med juridiken. Han kommer att identifiera och diskutera tre huvudsakliga modeller för detta: överträdande modell där lagen medvetet överträds av konstnären genom konstverket; skyddande modell där konst inte har skapats för att medvetet engagera sig i lagen, men där lagen åberopas av konstnärer eller gallerier, oftast som sakägare, för att skydda konsten vid något tillfälle; och operativ modell där konstnärer använder lagen som ett redskap, ofta på ett lekfullt sätt, som integreras i konstverket och därmed reflekterar över reglerna som styr de sociala, estetiska och juridiska sfärerna och lagen som en form av social makt.

Daniel McClean är advokat och specialiserad på juridik inom konstvärlden, upphovsrätt och medial juridik. Han jobbar för Withers LLP (London och New York). Han representerar ledande internationella konstnärer och gallerier, senast galleriet Haunch of Venison mot den brittiska tullmyndigheten. Han har varit redaktör för två publikationer, The Trials of Art (2007) och Dear Images: Art, Copyright and Culture (2002). Han är också frilansande curator. Hans senaste utställningsprojekt är Offer and Exchange: sites of negotiation in contemporary art (2007-2008), som han curerade tillsammans med Lisa Rosendahl.