Magasin < 3 Handelshögskolan

Janine Antoni, Smadar Dreyfus, Jumana Emil Abboud, Kimsooja, Sigalit Landau, Sam Taylor-Johnson (formerly known as Sam Taylor-Wood), Marijke van Warmerdam
22 maj 2013 - 21 februari 2014
Curator: Nina Øverli

Sedan våren 2013 visas en serie med åtta centrala filmverk från Magasin 3:s samling i Handelshögskolans lokaler på Sveavägen 65 i Stockholm. I centrum för detta gemensamma initiativ finns en önskan att omfatta och förmedla den experimentanda och de nya sätt att se som dessa filmer representerar.

Uppfinningen av kameran har en speciell betydelse i konsthistorien, och i synnerhet för kvinnliga konstnärer. Kvinnor har från början använt sig av kameran för att åstadkomma något nytt. Filmserien visar ett urval av videokonst från Magasin 3:s samling, skapad av kvinnliga videokonstnärer från mitten av 1990-talet och fram till idag. Dessa filmer utgör, var och en på sitt eget sätt, en märkbar perspektivförskjutning – en omdaning av seendet som ifrågasätter etablerade former och konventioner. Med detta projekt vill Magasin 3 – tillsammans med Handelshögskolan – förmedla den gemensamma övertygelsen att konst är en uttrycksform som fortsätter att växa och berika i takt med att den ses och utmanas av en ny publik, i nya situationer.

Filmserien på Handelshögskolan:

Janine Antoni, Touch, 2002. Visades 21 maj–14 juni, 2013.

Sigalit Landau, Standing on a Watermelon in the Dead Sea, 2005. Visades 19 aug – 20 sep, 2013.

Smadar Dreyfus, 360 degrees, 2007. Visades 23 sep – 11 oct, 2013.

Jumana Emil Abboud, Al Awda/The Return, 2002. Visades 14 okt – 1 nov, 2013.

Marijke van Warmerdam, Wind, 2010. Visades 4 nov – 4 dec, 2013.

Kimsooja, Bottari – Zocalo, 2000. Visades 4 dec, 2013 – 11 jan, 2014.

Kimsooja, Bottari Alfa Beach, 2001. Visades 13 jan – 2 feb, 2014.

Sam Taylor-Johnson (tidigare Sam Taylor-Wood), Brontosaurus, 1995. Visades 4 feb – 14 feb, 2014.