Touch

2002
Videoinstallation med ljud
9 min 37 sek loop
4/5
Magasin III samling