Like A Prayer

Eitan Ben Moshe, Louise Bourgeois, Jake & Dinos Chapman, Mona Hatoum, Emil Westman Hertz, Sigalit Landau, Matts Leiderstam, Sirous Namazi, Maria Nepomuceno, Lars Nilsson, Linus Nordensson Spångberg, Ulf Rollof, Peter Schuyff, Per B Sundberg
11 september 2015 - 5 juni 2016
Curator: Richard Julin, Tessa Praun

Nyhetsflödet informerar dagligen om ett osäkert tillstånd i världen präglat av ofattbart våld, oro och sjukdomar. På olika vis försöker vi hantera och bearbeta sådan information. De människor som är direkt och personligen påverkade tvingas ändra sina liv för att överleva och handskas med sin situation. En mänsklig reaktion verkar vara att ihärdigt hoppas på bättring och däri finna tröst.

Skulpturer i varierande material som glas, plast, brons, trä, keramik, vax, terrakotta och marmor som antyder eller visar olika kroppsdelar. Avgjutningar av växtlighet eller organiska former som tycks sprungna ur naturen. En serie om 83 etsningar med barbariska våldsscener som känns alltför aktuella idag. Utställningen Like A Prayer presenterar verk av svenska och internationella konstnärer ur Magasin III:s samling tillsammans med ett urval etruskiska votivgåvor ur Medelhavsmuseets samlingar.

Verken som visas upplever vi som både sköra och aggressiva utforskningar av högst personliga eller kollektiva erfarenheter och minnen. Vi är väl medvetna om att vart och ett av dessa verk har skapats i en kontext som kan vara en helt annan än utställningens tematik. Men vår egen oro för omvärlden har fått färga vår blick när vi har valt ut verk ur Magasin III:s samling. I vissa fall ser vi verken som direkta bearbetningar av livssituationer. Andra verk väljer vi i det här sammanhanget att tolka som abstrakta känslouttryck i fysisk form inför skeenden i världen.

De 25 etruskiska votivgåvorna i terrakotta (ca 200 f.Kr.), som är lånade ur Medelhavsmuseets samlingar, har former av olika mänskliga kroppsdelar. De antika objekten kom till under etruskernas tid som tack för eller i hopp om botande från sjukdom eller annan åkomma. Med sin helande intention blir dessa objekt en påminnelse om att vi människor i stunder av oro söker tröst för att upprätthålla hoppet. Vi vill med utställningen ge en poetisk bild av kristillstånd där objekten – antika som samtida – kan ses som en sorts bön.

Läs omdömen om Like A PrayerExpressen, SvDDNSveriges RadioUNTKonsten och Cora.