Konst i biblioteket: Fatima Moallim

Från och med 9 september 2023

Under hösten 2023 presenteras tre verk på papper av Fatima Moallim i Magasin III:s referensbibliotek. Verken är abstrakta uppväxtskildringar som tar avstamp i platser som är del av ens ursprung, identitet och tillhörighet. Linjen är närvarande dels i hennes uttryck, dels som den röda tråd som knyter samman de platser vi kallar hem. Verken visar på att ens upplevelse av hemmahörande likväl kan finnas i skydd under en säng, som spänna över ett bergslandskap.