Program

Performance: Fatima Moallim

Datum: 27 september 2023
Plats: Magasin III Museum for Contemporary Art

Under hösten 2023 presenteras tre verk på papper av Fatima Moallim i Magasin III:s referensbibliotek. Den 27 sep​tember skapade Moallim performanceverket Markeringar i biblioteket, vilket resulterade i ett verk direkt på vägg. Det platsspecifika verket har sin utgångspunkt i tre ramade teckningar av Moallim ur Magasin III:s samling. De tre verken på papper är abstrakta uppväxtskildringar som tar avstamp i platser som är del av hennes ursprung, identitet och tillhörighet. Verken visar på att ens upplevelse av hemmahörande likväl kan finnas i skydd under en säng, som i ett bergslandskap.

Läs en intervju med Fatima Moallim om performanceverket och hennes konstnärliga praktik här.


Fatima Moallim arbetar med skulptur, performance och installation med inslag av teckning och ljud. Hennes praktik binder samman minnesbilder från det förflutna med sinnesstämningar här och nu. Moallim arbetar ofta med bic-pennor, blyerts och oljekrita på papper eller direkt på vägg.

Moallims verk har visats på Konstakademien, Stockholm (2024), Moderna Museet, Stockholm (2018, 2022), Göteborgs konsthall (2021), Marabouparken, Stockholm (2018), Zinkensdamms tunnelbanestation i Stockholm (2020) och på glasfasaden till Bonniers konsthall, Stockholm (2019). Hon representeras av galleri Belenius, Stockholm och finns i samlingar som British Museum, Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Ståhl Collection och Statens konstråd. 2022 tilldelas Moallim Iaspis residens vid ISCP, New York.