I betraktarens öga

Lotta Antonsson, Maya Attoun, Eitan Ben Moshe, Christian Boltanski, Adam Broomberg, John Coplans, Rineke Dijkstra, Tom Friedman, Annika Elisabeth von Hausswolff, Kyung-Me, Santiago Sierra, Miroslav Tichý, Danh Vo, Philip-Lorca diCorcia
18 november 2022 - 18 juni 2023
Curator: Olga Krzeszowiec Malmsten

Lotta Antonsson

Adam Broomberg

Rineke Dijkstra

Rineke Dijkstra föddes 1959 i Sittard, Nederländerna. Dijkstra har studerat vid Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam (1981–1986).

Sedan början av 1990-talet har Dijkstra producerat en komplex serie av fotografier och videoverk som erbjuder ett samtida intryck av porträttgenren. Hennes storskaliga färgfotografier av ungdomar, påminner om holländska målningar från 1600-talet i sin skala och gestaltning. De få detaljerna i hennes fotografier och videor uppmuntrar betraktaren att fokusera på utbytet mellan fotograf och motiv och förhållandet mellan betraktare och den betraktade.

Mer om konstnären

Christian Boltanski

Christian Boltanski var autodidakt och startade sin karriär med separatutställningen La vie impossible de Christian Boltanski på Cinéma le Ranelagh i Paris 1968. 

Som video- och senare konceptkonstnär har han ställt ut i en mängd separat- och grupputställningar på framstående konstinstitutioner och har flertalet gånger deltagit i Venedigbiennalen och Documenta i Kassel.

Mer om konstnären

Santiago Sierra

Santiago Sierra är född 1966 i Madrid, Spanien. Efter examen i Fine Arts vid Madrids Complutense University slutförde Sierra sin konstutbildning i Hamburg, där han studerade för professorerna F.E. Walter, S. Brown och B.J. Blume. Inledningsvis var han kopplad till alternativa konstkretsar i Spaniens huvudstad – El Ojo Atómico, Espacio P – även om han skulle fortsätta att utveckla en stor del av sin karriär i Mexiko (1995–2006) och Italien (2006–2010). Hans verk har alltid haft ett stort inflytande på konstnärlig litteratur och kritik. Sierras oeuvre strävar efter att avslöja de förvridna maktnätverk som uppmuntrar främlingskapet hos och exploatering av arbetare, orättvisa arbetsförhållanden, ojämn fördelning av rikedom som produceras av kapitalismen, avvikelsen mellan arbete och pengar och rasdiskriminering i en värld vars enkelriktade migrationsflöden går från söder till norr. Genom att ompröva och omskapa vissa strategier som karakteriserar 1960- och 1970-talets minimalistiska, konceptuella och performancekonst hindrar Sierra kapital- och varuflödena (Obstruct of Freeway With a Truck’s Trailer, 1998; Person Obstructing a Line of Containers, 2009); han anställer arbetare för att avslöja sina otrygga villkor (20 Workers in a Ship’s Hold, 2001); han utforskar mekanismerna för rassegregation som härrör från ekonomiska ojämlikheter (Hiring and Arrangement of 30 Workers in Relation to Their Skin Color, 2002; Economical Study of the Skin of Caracans, 2006); och motbevisar berättelserna som legitimerar en demokrati baserad på statligt våld (Veterans of the Wars of Cambodia, Rwanda, Kosovo, Afghanistan and Iraq Facing the Corner, 2010–2012; Los encargados, 2012).

Mer om konstnären

Maya Attoun

Maya Attoun föddes 1974 i Jerusalem. Hon bodde i Tel Aviv. Attoun tog sin BFA vid Bezalel Academy of Art and Design i Jerusalem 1996 och sin MFA vid Bezalel Academy of Art and Design i Tel Aviv 2006.

Mer om konstnären

Tom Friedman

Tom Friedman är född i St. Louis, Missouri, USA 1965. Han har en Bachelor of Fine Arts i grafisk illustration från Washington University i St. Louis, 1988, samt en Master of Fine Arts i skulptur från University of Illinois i Chicago, 1990.

Mer om konstnären

Philip-Lorca diCorcia

Philip-Lorca diCorcia är född 1951 i Hartford, Connecticut. Han har studerat vid School of the Museum of Fine Arts i Boston och tog sin Master of Fine Arts från Yale University, 1979. För närvarande bor och arbetar han i New York och är senior kritiker vid Yale University. Den amerikanske fotografen gav sig tillkänna på 1980-talet som en del av en generation fotografer som försökte utforska och utmana mediets gränser. Under de senaste tre decennierna har han blivit känd för sina noggrant planerade och utförda fotografier som involverar en mängd olika individer, inklusive vänner, släktingar, anonyma främlingar, poledansare och gatukriminella, bland andra. diCorcia placerar sina subjekt i på förhand bestämda men till synes slumpmässiga positioner och sammanhang, bilderna är långt ifrån äkta ögonblicksbilder, utan utforskar snarare spänningen mellan det tillfälliga och det poserade, det oavsiktliga och det ödesbestämda. Hans verk är både dokumentära och teatraliska och verkar i mellanrummet mellan fakta och fiktion. Foto: Norbert Miguletz. © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013.

Mer om konstnären

John Coplans

John Coplans föddes 1920, han växte upp i London och Sydafrika. Han dog 2003 i New York. Coplans var känd som konstnär, curator, museichef och konstkritiker. 1962 grundade han tidskriften Artforum tillsammans med Phil Leider. Under 1980-talet inledde Coplans sin karriär inom fotografin, han fick omedelbart ett brett erkännande.

Mer om konstnären

Eitan Ben Moshe

Eitan Ben Moshe bor och arbetar i Tel Aviv. Han studerade på Bezalel Academy of Arts and Design i Jerusalem. Han undervisar vid institutionen för Fine Arts på Bezalel Academy och Shenkar Collage i Ramat-Gan.

Mer om konstnären

Annika Elisabeth von Hausswolff

Annika Elisabeth von Hausswolff föddes 1967 i Göteborg, där hon bor och arbetar. von Hausswolff studerade på Sven Winquists fotoskola i Göteborg, 1987-89; Konstfack i Stockholm, 1991-94 och Kungliga Konsthögskolan, 1995-96.

von Hausswolffs fotografier, som ofta har en psykologisk laddning och mångtydighet, anspelar på gränslandet mellan fiktion och verklighet. Hennes praktik spänner över många områden, men några återkommande ämnen genom hennes konstnärskap är samhälleliga maktstrukturer, psykoanalysen och våldstemat. von Hausswolffs uttryck förknippas starkt med noggrant iscensatta fotografier, vars estetik för tankarna till fotodokumentärt material från kriminologiska utredningar. Även hemmets sfär har utforskats och avbildats enligt samma premisser. De noggrant arrangerade fotografierna, där till synes vardagliga objekt och miljöer hämtade ur hemmet porträtteras med en psykologisk laddning, är mångbottnade och suggestiva.

Mer om konstnären

Danh Vo

Danh Vo är född 1975 i Bà Rịa, Vietnam. Efter krigstraumat flydde hans familj från Vietnam på en handgjord båt 1979. Målet var att försöka nå USA, men deras båt räddades av ett danskt fraktfartyg och de fördes till Danmark, där de beviljades politisk asyl och medborgarskap. Vo har examen från Kongelige Danske Kunstakademie, Köpenhamn (1998–2002) och Städelschule, Frankfurt (2002–2005). Hans praktik, som rör sig i skärningspunkten mellan självbiografi och kollektiv historia, utforskar betydelsen som finns inom arkiverade spår och den personliga identitetens formbara natur. Med referenser till migration och integration destabiliserar Vos i hög grad konceptuella verk de inbäddade strukturerna för legitimitet inom medborgarskap och identifikation. Foto: Martha Reta.

Mer om konstnären

Miroslav Tichý

Miroslav Tichý föddes 1926 i Kyjov, Moravia, Czech Republic, där han dog 2011. Efter att ha studerat vid Academy of Arts i Prag (1945–1948), flyttade Tichý tillbaka till sin hemstad, Kyjov, för att leva ett liv i isolation.

I slutet av 1950-talet slutade Tichý måla och blev en distinkt Diogenes-liknande figur. Från slutet av 1960-talet började han fotografera lokala kvinnor, delvis med kameror som han gjorde för hand. Senare monterade han dem i handgjorda ramar, lade till justeringar med blyerts och flyttade dem från mediet fotografi i riktning mot teckning. Resultatet är verk av ovanliga formella kvaliteter, som bortser från reglerna för konventionell fotografering.

Mer om konstnären