I betraktarens öga

Lotta Antonsson, Maya Attoun, Eitan Ben Moshe, Christian Boltanski, Adam Broomberg, John Coplans, Rineke Dijkstra, Tom Friedman, Annika Elisabeth von Hausswolff, Kyung-Me, Santiago Sierra, Miroslav Tichý, Danh Vo, Philip-Lorca diCorcia
18.11.2022 - 18.06.2023
أمانة المعرض: Olga Krzeszowiec Malmsten

”I spektrets ena ände är fotografier objektiva data, i den andra änden bitar av psykologisk science fiction.”

– Susan Sontag

Citatet ovan refererar till fotografiets tvåfaldiga egenskaper – som dokument över det avbildade och likaså en yttring av upphovsmannens innersta. Merparten av samlingspresentationen I betraktarens öga består av fotografiska porträtt, men även teckning, skulptur och rörlig bild som skildrar avbildningar – porträtt om man så vill – utifrån olika former av betraktande. Vi ser exempel på introspektiva och psykologiskt undersökande självporträtt; avbildningar baserade på en närhet och ett ömsesidigt förtroende mellan konstnär och den avbildade, men även det nyfikna och voyeuristiska observerandet på avstånd av individer och deras sammanhang.

Betraktandet kan ta sig uttryck på olika sätt och rymmer motstridiga känslor och perspektiv. Att faktiskt se någon kan bekräfta dennes existens, och drivkraften bakom denna handling måste antas komma ur någon form av nyfikenhet eller intresse för den man betraktar. Den observerande blicken kan likväl upplevas blottande och påträngande om den överträder en (emellanåt svårdefinierbar) gräns.

Hur vi iakttar oss själva och andra är således en komplex fråga, något som vår samtid tvingar oss att ta ställning till dagligen. Verken i den här utställningen har tillkommit ur otaliga drivkrafter och skilda sammanhang. Gemensamt finns utforskandet av sig själv och andra. Betraktandet, som varit en metod för konstnärerna, överlämnas nu i museibesökarens – nästföljande betraktares – öga.