Georg Oddner

9 november 2002 - 23 mars 2003
Curator: Richard Julin, Elisabeth Millqvist, David Neuman, Georg Oddner

Georg Oddner

Född 1953 i Stockholm. Bor och arbetar i Malmö

Utställningen är en fotografisk exposé över Oddners karriär och en ingång till hans arbetssätt. För det senare har ett mindre, personligt kabinett adderats till utställningsrummen. Där presenterar Oddner en sammanställning av ofärdigt existerande material. Uppnålade kontakt-kartor, testremsor, närbilder av händer, studier av huvudbonader, porträtt av betydande svenskar och vant poserande mannekänger delar på utrymmet. Likt en genomresa i hans arkiv täcker bilderna väggarna.

Utöver kabinettet ger urvalet av bilder en överblick av Oddners omfattande produktion. Den spänner över pressbilder, reseskildringar, porträtt och stilleben. Flera av hans fotografier följer en dokumentär tradition med ett starkt formalistiskt intresse. Några av de mest berömda bilderna finns representerade som Herden, från Azerbajdzjan 1967, Den dansande matrosen, från Sovjetunionen 1955 och en serie porträtt av jazzmusiker. Det är den breda repertoaren som är signifikativ för Oddner snarare än en infallsvinkel eller ett motiv. Det som återkommer är de porträtterade personernas närvaro, hur de med en intensiv blick möter betraktaren och berättelserna som ryms i varje motiv.

Mellan de olika sekvenserna av bilder i utställningen återkommer blomsterstilleben, ett motiv som Oddner har ägnat sig åt sedan 90-talet. Bland de allra senaste arbetena finns också en serie stilleben med paraplyer från 2001 som visar ett fortsatt intresse för form. Georg Oddner har själv sagt ”allting är motiv, men det gäller att inte bara se utan att också formulera det.”

Efter att ha varit jazztrumslagare började Georg Oddners karriär som fotograf på 50-talet. År 1958 var han med att grunda vad som skulle bli Tiofoto, en svensk motsvarighet till bildbyrån Magnum. Med avstamp i New York och praktik hos amerikanske fotografen Richard Avedon tog hans karriär fart. Några av fotograferna som var aktiva vid samma tid var Hans Hammarskiöld och Christer Strömholm. De är en generation som med olika infallsvinklar sökte sig ut i världen och skapade sig internationella kontakter. Georg Oddner är en av de svenska fotografer som nått världsrykte. Hans bilder är rikt representerade i bokform och i utställningar. Oddner har producerat 15 böcker i eget namn; senast Herbarium tillsammans med poeten Jaques Werup. Han har ställt ut på Lousiana Museum for moderne kunst, Lunds Konsthall, Kulturhuset Stockholm, Arbetets museum, Hasselblad Center. På Göteborg Film Festival, januari 2003, är det premiär för filmaren Jan Troells film om Georg Oddner och hans bildvärld.

Utställningen är sammanställd av Georg Oddner i samarbete med David Neuman, Richard Julin och Elisabeth Millqvist från Magasin 3.

Mer om konstnären