Georg Oddner, 1923 – 2007

Sång- och dansparet, Rio de Janeiro

1955
Privat samling