Georg Oddner

9 november 2002 - 23 mars 2003
Curator: Richard Julin, Elisabeth Millqvist, David Neuman, Georg Oddner

Utställningen är en fotografisk exposé över Oddners karriär och en ingång till hans arbetssätt. För det senare har ett mindre, personligt kabinett adderats till utställningsrummen. Där presenterar Oddner en sammanställning av ofärdigt existerande material. Utöver kabinettet ger urvalet av bilder en överblick av Oddners omfattande produktion. Den spänner över pressbilder, reseskildringar, porträtt och stilleben. Flera av hans fotografier följer en dokumentär tradition med ett starkt formalistiskt intresse. Det är den breda repertoaren som är signifikativ för Oddner snarare än en infallsvinkel eller ett motiv.

Georg Oddner är född 1923, han bor och verkar i Malmö. Efter att ha varit jazztrumslagare började hans karriär som fotograf på 50-talet. Georg Oddner är en av de svenska fotografer som nått världsrykte.