Georg Oddner, 1923 – 2007

Flickan och modern, Moskva

1967
Privat samling