Ayse Erkmen Tidvatten

Ayse Erkmen
20 september 2003 - 6 juni 2004
Curator: Richard Julin

“Ayse Erkmen flyttar på saker. Stora och små ting skjuts åt sidan, lyfts några centimeter eller svävar plötsligt högt över hustaken. Vad händer med ett ting när det byter kontext, vad händer med den person som trodde sig känna till såväl föremål som sammanhang?” Daniel Birnbaum Ayse Erkmen at the Treshold, 2003

Ayse Erkmen utgår alltid från den specifika platsen i sin konst, antingen det är det offentliga rummet eller ett gallerirum. Hon arbetar med olika material och teknik anpassat till det hon vill visa och gör ett slags porträtt eller analys av en plats. Även om de ingrepp som hennes installationer ofta består av visuellt är små kan de kräva omfattande arbete.

På Magasin 3 Stockholm Konsthall har hon intagit hela den nedre utställningshallen. De pelare som återkommer på varje våning har dubblerats i antal. De nya har omvänd form, pelarens avslut mot taket har placerats på golvet. Runt pelarna löper band som gör rummet till en gigantisk väv.