Annika Elisabeth von Hausswolff – Ich bin die Ecke aller Räume

9 februari - 8 juni 2008
Curator: Tessa Praun, David Neuman

Det är med glädje som Magasin 3 visar en stor presentation av Annika von Hausswolff, ett konstnärskap konsthallen stöttat under många år. I utställningen visas ett femtiotal verk, alla ur Magasin 3:s samling, tillsammans med en storskalig installation som skapats specifikt för konsthallen.

Sedan 1990-talet har Annika von Hausswolff utvecklat ett bildspråk som förmedlar motsägelsefulla känslor som obehag och nyfikenhet inför oväntade vardagliga situationer och makabra historier. I hennes noggrant iscensatta fotografier är den mänskliga kroppen ofta närvarande eller har lämnat spår efter sig: nakna övergivna kroppar i natursköna miljöer, övertäckta livlösa kroppar, barn med motorsåg eller minnen av människors närvaro i form av dammtussar, stolar eller skjortor. Med utgångspunkt i bekanta motiv och konsthistoriska referenser befinner sig Annika von Hausswolffs verk i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta. Under senare år har hennes bildvärld allt mer tagit fysisk form i utställningsrummet genom att hon skapat objekt och arbetat med rekvisita.