Tom Friedman, 1965

Untitled (spider)

1997
Lera, hår, fiskelina och färg
13 x 10 cm
Friedman private collection