Carl Fredrik Hill, 1849 – 1911

23 teckningar

23 teckningar, varierande mått
Courtesy: Statens Konstmuseer

12 teckningar, varierande mått
Courtesy: Kulturen, Lund

29 teckningar, varierande mått
Courtesy: Malmö Konsthall

23 teckningar, varierande mått, ur privata samlingar
Privat samling