Reveal: Andrea Zittel, Lay of My Land

Från installationen av utställningen Andrea Zittel Lay of My Land, hösten 2011.

Dela: