Tom Friedman, 1965

Care Package

2008
Bläckstråleutskrifter - en kub av digitalt förändrade konsumentlådor
56 x 56 x 56 cm
Friedman private collection