Denise Grünstein, 1950 – 2023

Auschwitz, Poland

1998
Silvergelatinfotografi monterat på aluminium
144 x 120 cm
Magasin III samling

Det jag inte förstår intresserar mig. När ingenting är antingen eller, utan allting kan vara både och.   Denise Grünstein

Fridfulla, så ter de sig vid en första anblick, dessa tre fotografier som fångar molnen som svävar på himlen över Auschwitz – det största koncentrationslägret under andra världskriget. Det är anmärkningsvärt hur en titel som bara anger den geografiska platsen omedelbart kan förändra våra associationer och vår uppfattning om bilderna.

Bilderna är tagna under en resa genom det forna östblocket 1996–97 till platser förknippade med andra världskriget. Starkt berörd och tagen av att ha besökt och fotograferat koncentrationsläger och deras fysiska lämningar avslutade Denise Grünstein serien med att rikta kameran mot molnen. De tre bilderna ingår i en serie med 17 fotografier under samlingsnamnet Zone V. Termen kommer från ett system som de amerikanska fotograferna Ansel Adams och Fred Archer uppfann under 1930-talet för att etablera en skala från ljust till mörkt, där Zone V utgör skalans mitt. Fotografierna är monterade med en distans från väggen, vilket ytterligare förstärker deras spöklika karaktär.

Först visade tillsammans med 14 andra verk under titeln Zone V som del av Arkipelag (Stockholm – Europas kulturhuvudstad 1998) på Tekniska museet.

Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen)/chefsregistrator, september 2012