Denise Grünstein

Helsinki , Finland
1950 – 2023

Denise Grünstein föddes 1950 i Helsingfors. Hon var verksam i Stockholm.

Sedan 2000-talet ägnade sig Grünstein åt iscensatt fotografi där kvinnan ofta står i centrum. Hennes fotografiska verk innehåller referenser till måleriets och fotografins historia, hon har låtit sig inspireras av både 1800-talsromantikens måleri och 1900-talets surrealism. I de iscensatta bilderna skapade Grünstein ofta en sällsam värld där skönhet blandas med en känsla av disharmoni.

Ett urval av Grünsteins separatutställningar inkluderar CFHILL, Stockholm (2018); Nationalmuseum, Stockholm (2015); Mjellby Konstmuseum, Halmstad (2013); KIASMA, Helsingfors (2010); Hasselblad Center, Göteborg (2005); Centre Culturel Suedoise, Paris (2004); Moderna Museet, Stockholm (2001) och Arkipelag-Tekniska Museet, Stockholm (1998). Grupputställningar inkluderar Artipelag, Stockholm (2020); Aperture Gallery, New York (2014); Magasin 3 Stockholm Konsthall (2012); Nationalmuseum, Stockholm (2010); Moderna Museet, Stockholm (2011) och Fotografiska Museet, Stockholm (1993, 1981).

Hennes verk finns bland annat i samlingarna på Nationalmuseum, Stockholm; Moderna Museet, Stockholm; KIASMA, Helsingfors; Hasselblad Center, Göteborg; Artipelag, Stockholm och Museet for Samtidskunst, Oslo.