Lucia Pizzani

Caracas , Venezuela
1975

Lucia Pizzani kommer från Venezuela och är en Londonbaserad konstnär vars uttrycksfulla praktik involverar kroppen och jaget, alltid präglad av materialitet. En av de viktigaste frågorna för Pizzani är det inbördes förhållandet mellan narrativen om kvinnor i historien och om naturens processer av metamorfos. Hon arbetar med en mängd olika medier, däribland fotografi, keramik, video, teckning, performance och installation. Pizzani har arbetat som en del av miljörörelsen i Venezuela i många år och införlivar ofta ekologiska element i sina konstverk. Hennes utforskningar och produktioner är ofta hybrida, synkretiska och utan någon definierad temporalitet, vilket gör att verken har flera tolkningslager. Hennes verk finns i samlingar runt om i världen, inklusive Tate Modern i London och Magasin III Museum for Contemporary Art i Stockholm.