Fredrik Söderberg

Örebro , Sweden
1972

Fredrik Söderberg, född 1972, är baserad i Stockholm. Söderberg är utbildad vid Konstfack och har även studerat vid Kungliga Konsthögskolan.

Söderberg har ställt ut på bland andra Historiska museet, Magasin III Museum for Contemporary Art och Centre Culturel Suédois, Paris. Hösten 2019 hade Söderberg en duopresentation med Christine Ödlund på Kristianstads konsthall, samt en soloutställning på Nordiska Akvarellmuseet. Söderberg är representerad i samlingarna på Moderna Museet, Magasin III, Nordiska Akvarellmuseet, Statens konstråd samt i privata samlingar.