Program

Samtal om måleri och ”det goda” i konsten

Datum: 22 november 2012
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Chefsintendent Richard Julin samtalar med målarna Kristina Jansson och Fredrik Söderberg om smak och moral i konsten. Med utgångspunkt i deras egna konstnärskap diskuteras frågor som väcks i samband med utställningen Anton Henning Too Much Skin, Taste & Turpentine: Har konst moral? Vad är ‘god’ konst? Frågor om ‘god’ konst utmynnar i en diskussion om estetiska kriterier, konstnärlig frihet, tabu, perversion, modernismens ideal och dess roll i vår samtid.

Kristina Jansson (f.1967) använder ofta fotografi, en bild eller ett minne från en scen i en film som utgångspunkt i sitt måleri. Den måleriska processen kombinerad med ett konceptuellt budskap leder till en rik variation av stilar beroende på vad hon vill uttrycka. Åskådaren förtrollas av hennes täta, suggestiva och psykologiskt laddade atmosfär som hennes bilder utstrålar.

Kristina Jansson utbildades vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och vid École Nationale Supérieure des Beaux Arts I Paris samt vid Academy of Fine Arts i Wien. Hennes verk ingår bl.a. i Moderna museets samling i Stockholm och i ett flertal prestigefulla private samlingar både nationella och internationella. Hon tilldelades andra priset av Carnegie Art Award 2010 och nominerades 2008.

Fredrik Söderberg (f. 1972) är känd för sina komplexa och tekniskt drivna målningar som med sitt exakta och ofta symmetriskt uppbyggda uttryck behandlar svårtyglade men besläktade ämnen så som spiritualism, mysticism, esoterism och det ockulta. Hans bilder är tillkomna under skeden där måleriet blir till en meditativ process och i förlängningen ett utforskande av det okända och ogripbara.

Fredrik Söderberg bor och verkar i Stockholm och är utbildad vid Konstfack under åren 1995-2000 samt vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2002. Hans senaste separatutställning var på Historiska Museet i Stockholm 2011. 2010 medverkade han i grupputställningen Nordic Delight på Svenska Institutet i Paris och samma år ställde han ut på Magasin 3 Stockholm Konsthall. I samband med utställningen släpps hans första bok Paintings 2008-2012 i samarbete med Edda förlag och Galleri Riis.