Program

Föreläsning av Fredrik Söderberg

Datum: 22 maj 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Fredrik Söderberg kommer att tala om konstnärer och författare som har haft stor betydelse i hans konstnärskap och gå igenom den moderna magins födelse; med början i den ockulta orden The Golden Dawn och avslutning i Kenneth Angers konstnärskap med filmen Lucifer Rising (1972) som en viktig del. Däremellan kommer han prata om den brittiske konstnären och magikern Austin Osman Spare, författaren och mystikern Aleister Crowley och författaren HP Lovecraft, samt filmen The Wicker Man.