Panelsamtal: Måleri och ”det goda” i konsten. Richard Julin, Kristina Jansson och Fredrik Söderberg

Chefsintendent Richard Julin samtalar med målarna Kristina Jansson och Fredrik Söderberg om smak och moral i konsten. Med utgångspunkt i deras egna konstnärskap diskuterades frågor som väckts i samband med utställningen Anton Henning Too Much Skin, Taste & Turpentine: Har konst moral? Vad är ”god” konst? Frågan om ”god” konst utmynnade i en diskussion om estetiska kriterier, konstnärlig frihet, tabu, perversion, modernismens ideal och dess roll i vår samtid.

Inspelat den 22 november 2012 på Magasin 3, Stockholm

Språk: svenska

Längd: 52:22

Panelsamtal
Dela: