Panelsamtal: Kristina Jansson, Fredrik Söderberg och Richard Julin

Chefsintendent Richard Julin samtalar med målarna Kristina Jansson och Fredrik Söderberg om smak och moral i konsten. Med utgångspunkt i deras egna konstnärskap diskuterades frågor som väckts i samband med Anton Hennings utställning Too Much Skin, Taste & Turpentine: Har konst moral? Vad är ”god” konst? Frågan om ”god” konst utmynnade i en diskussion om estetiska kriterier, konstnärlig frihet, tabu, perversion, modernismens ideal och dess roll i vår samtid.

Medverkande: Kristina Jansson, konstnär, Fredrik Söderberg, konstnär och Richard Julin, chefsintendent Magasin 3
Språk: svenska
Datum: 22 november 2012
Längd: 52 min
Plats: Magasin 3 Stockholm Konsthall
Utställning: Anton Henning – Too Much Skin, Taste & Turpentine

Panelsamtal
Dela: