The Drawing Room

Maya Attoun, Ann Böttcher, Mark Dion, Marcel van Eeden, Carl August Ehrensvärd, Kendell Geers, Jan Groth, Robert Guillot, Carl Hammoud, Anton Henning, Carl Fredrik Hill, Bror Hjorth, Ernst Josephson, R.B. Kitaj, Alfred Leslie, Elias Martin, Jonathan Meese, Bjarne Melgaard, Jockum Nordström, Tal R, Julie Roberts, Johan Tobias Sergel, Gil Marco Shani, Amy Simon, Olle Skagerfors, Jacob Stangerup, Fredrik Söderberg, Keith Tyson, Alexandra Zuckerman, Christine Ödlund
15 februari - 14 december 2014
Curator: David Neuman

Magasin III visar ett sjuttiotal teckningar från sin unika samling. Arbeten på papper är oftast något helt ocensurerat och sällan omarbetat – konstnären uttrycker sig spontant och direkt på pappret. Utställningen presenterar verk från mitten av 1700-talet fram till verk gjorda för bara några veckor sedan. I utställningsrummet finns möjlighet att sitta ner och begrunda den visuella verkligheten, som i gamla tiders drawing rooms.

__

Magasin 3 har under alla år skapat utställningar som oftast är förknippade med internationella premiärvisningar. Kanske man t.o.m. vågar påstå att storskaliga verk har varit något av vårt signum. Vår samling består idag av 100-tals verk som omfattar många av vår samtids mest intressanta konstnärskap. Parallellt med denna inriktning på Magasin 3 har jag drivit något av ett ”eget spår”, som omfattat ett systematiskt samlande av verk på papper.

Man skulle tro att det intima, närheten till ett ögonblick på pappersarket, står i någon form av motsats till det mer gigantiska uttrycket i en installation eller en stor skulptur. Jag ser det inte så – jag har alltid funnit det otroligt spännande att närma mig kända såväl som nyfunna konstnärskap via just arbeten på papper, eller något förenklat, teckningen. Den direkta, oftast ocensurerade snabbheten och inte minst utforskandet, hittar jag nästan alltid i dessa verk – teckningarna ger mig de bästa inkörsportarna till det unika hos konstnären.

Magasin 3 har en oerhörd bredd bland sina teckningar. Inte bara för att de spänner över nästan 300 år, de visar skapandet i sitt bästa uttryck. Jag upplever det verkligen som att skapandet är bortom tid och rum. De frågor, de observationer, den intensitet man finner i dessa arbeten visar med en brutal tydlighet att människan i all evighet har varit sysselsatt med liknande frågor – jag finner det så befriande.

En röd tråd som finns i The Drawing Room är relationen mellan id (detet) och naturen. På ett naivt sätt skulle man kunna säga, vem var först, eller vad betyder mest? Är det människan som via sina observationer gestaltar naturen, eller är det naturen (även den abstrakta) som ger ”allt” till människan (jfr engelskans mankind). Samspelet mellan dessa krafter har varit min utgångspunkt i urvalet av teckningarna i utställningen, ibland har det smugit in en och annan teckning som talar om vår civilisation, men för det mesta är det dessa starka krafter som bildar både innehåll och ramverk.

För att accentuera tanken med The Drawing Room har jag vågat hänga teckningarna på ett okonventionellt sätt; jag har brutit den historiska kronologin och inte minst har den visuella informationen fått styra själva installationen. Det har lett till att jag blandar konstnärskapen, m.a.o. dyker samma avsändare (konstnär) upp på flera olika platser i rummet. Ett otroligt lustfyllt arbetssätt.

Favoriter? Det brukar man alltid undvika att svara på, samtliga verk i The Drawing Room är för mig det bästa som finns – både det som har skapats för väldigt länge sedan och det som tecknades igår.

Dock, följ med i ett samtal som jag haft med den enastående skådespelare Lena Endre, möjligtvis där släpper jag lite på det etiska resonemanget och låter mina favoriter få lysa.

Välkomna.

David Neuman, Museichef