Panelsamtal: Ernst Josephson

Ett samtal om Ernst Josephson (1851–1906) som tar sin utgångspunkt i en teckning av Josephson som nyligen blivit del av Magasin III:s samling. Teckningen är utfört på ön Bréhat 1888 och färgas av Josephsons psykos och spiritistiska erfarenheter. Under en tid av psykisk sjukdom ritade Josephson en serie med över 100 teckningar över andliga hemsökelser, så kallade andeprotokoll, som alla följer samma format. Josephsons mångsidiga skapande – som traditionalist, opponent och tidig modernist – blev en stor inspiration för hela det svenska 1900-talets konst.

Ulf Abel och Peter Cornell har båda publicerat studier om Josephsons konst. Ulf Abel är fil.dr i konstvetenskap och har i sin mångåriga verksamhet vid Nationalmuseum ansvarat för museets omfattande ikonsamling. Peter Cornell är konstkritiker och tidigare professor i Den moderna konstens teori och idéhistoria på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan.

Medverkande: Ulf Abel, fil. dr i konstvetenskap, och Peter Cornell, konstkritiker
Moderator: David Neuman, museichef Magasin III & affilierad professor Stockholms universitet
Språk: svenska
Datum: 27 november 2014
Längd: 46 min
Plats: Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Utställning: The Drawing Room

Panelsamtal
Dela: