Program

En kväll om Ernst Josephson

Datum: Från och med torsdag 27 november 2014 kl. 18:30
Plats: Magasin III
Språk: svenska
Utställning: The Drawing Room

Utgångspunkten för kvällens samtal är en teckning av Ernst Josephson som nyligen blivit del av Magasin IIIs samling. Kvällens två gäster, Ulf Abel och Peter Cornell, samtalar tillsammans med museichef David Neuman om Josephsons konstnärskap. Efter samtalet finns möjlighet att se utställningen The Drawing Room där tre av konstnärens verk visas.

”Det skall bli otroligt spännande att få lyssna till två av Sveriges mest hängivna experter på Ernst Josephsson och hans komplexa mästarroll. Josephsons visuella uttryck är så eget att han överbryggar både tid och rum – han är lika samtida som Jockum Nordström. Är det månne därför alla älskar Josephsons konst…?”

– Museichef David Neuman

Teckningen är utfört på ön Bréhat 1888 och färgas av Josephsons psykos och spiritistiska erfarenheter. Under en tid av psykisk sjukdom ritade Josephson en serie med över 100 teckningar över andliga hemsökelser, s.k. andeprotokoll, som alla följer samma format. Josephsons mångsidiga skapande – som traditionalist, som opponent och tidig modernist – blev en stor inspiration för hela det svenska 1900-talets konst. Ulf Abel och Peter Cornell har båda publicerat studier om Josephsons konst.

Om föreläsarna

Ulf Abel är fil.dr i konstvetenskap och har i sin mångåriga verksamhet vid Nationalmuseum ansvarat för museets omfattande ikonsamling. Abel har forskat kring bl.a. bysantinsk och rysk konst samt svensk konst under 1900-talets första hälft. Han har skrivit böckerna Ikonen – bilden av det heligaNationalmuseum IconsIkonen – den besjälade bilden och Ernst Josephson.

Peter Cornell är konstkritiker och tidigare professor i Den moderna konstens teori och idéhistoria på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Cornell har skrivit böckerna Den hemliga källanParadisets vägarVid himmelrikets portarGemensamma rumMannen på gatan och Öppningar.

Moderator: David Neuman.

Detta är ett evenemang för III Art Club medlemmar. Begränsat antal platser. Intresseanmälan skickas till artclub@magasin3.com. Välkommen att lösa medlemskap på museet under kvällen.