Hapaska, Long, Neto

Siobhán Hapaska, Charles Long, Ernesto Neto, Stereolab
26 februari - 13 juni 2000
Curator: Richard Julin

Magasin 3 Stockholm Konsthall visar verk av konstnärerna Siobhán Hapaska från Irland, Charles Long från USA och Ernesto Neto från Brasilien, samtliga födda kring början av 60-talet. Alla tre arbetar med skulptur och de visas nu för första gången i Sverige på Magasin 3. Gemensamt har de även att flera av verken är taktila, innehåller ljud, dofter och påtagliga interaktiva element. För utställningen på Magasin 3 gör konstnärerna nya verk som visas tillsammans med ett representativt urval från de senaste åren. Siobhán Hapaska uppmärksammades internationellt då hon deltog i Dokumenta X i Kassel 1997. Charles Long är bland annat känd för sitt samarbete med den brittiska musikgruppen Stereolab. Ernesto Neto är just nu aktuell med en av sina rumsliga installationer på Carnegie International i Pittsburgh.